Live SliderGet Started with Live Slider
Use the "Manage" option to add slides.


 

 

صادرات انواع فلزات صرفا توسط واحد تولیدی یا نماینده رسمی مجاز است
صادرات انواع فلزات صرفا توسط واحد تولیدی یا نماینده رسمی مجاز است

صادرات انواع فلزات صرفا توسط واحد تولیدی یا نماینده رسمی مجاز است

0 1026
علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی این موضوع را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویرنامه شماره 60.60311 مورخ 97.03.03 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه‌های پیروی شماره 60.77649 مورخ 97.03.24 و شماره 60.84798 مورخ 97.04.03 آن وزارتخانه منضم به 10 برگ فهرست پیوست آن، به همراه تصویر صورتجلسه مشترک مورخ 94.03.08 ارسال و اعلام می‌گردد: با توجه به وصول نامه اصلاحیه مورخ 97.04.03 (اشاره شده در بالا)، صادرات انواع فلزات (شامل کدهای طبقه‌بندی مندرج در پیوست 2 فهرست ضمیمه نامه اصلاحیه شماره 60.84798 مورخ 97.04.03) صرفاً توسط...
Global Nickel Market Faced Deficit in H1 2018 Global Nickel Market Faced Deficit in H1 2018

Global Nickel Market Faced Deficit in H1 2018

WBMS estimated the mine production during the six-month period at 1.027 million tonnes.
0 1295
123456