Live SliderGet Started with Live Slider
Use the "Manage" option to add slides.


 

 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت ذوب روی اصفهان سال مالی منتهی به 1400/12/29
SuperUser Account
/ دسته ها: Uncategorized

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت ذوب روی اصفهان سال مالی منتهی به 1400/12/29

در ابتدا آقای حسن اسلامی   رئیس هیات مدیره شرکت ذوب روی اصفهان به عنوان رئیس مجمع و آقایان رضا طاهرخانی  و علی احمدی  به عنوان ناظر  و آقای عبدالله پیمان تیموری نیا به عنوان منشی ، خلیل زاده نماینده سازمان بورس و رضایی نماینده بازرس و حسابرس مجمع  معرفی شدند . سپس  گزارش عملکرد هیات مدیره از سوی مهندس تیموری‌نیا مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان قرائت گردید . در ادامه گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت قرائت شد، گزارش شرکت مقبول بود و هیچ بند شرطی نداشت. صورتهای مالی تصویب گردید و در پایان سود تقسیمی  هر سهم به میزان 80 ریال به ازاء هر سهم مورد تصویب قرار گرفت .سپس مجمع عمومی فوق العاده برگزار و تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس به تصویب رسید .

Print
32 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x