مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره
  سمت نماینده     اعضا هیئت مدیره پست الکترونیکی
رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان حسن اسلامی قانع eslami@zoberoy.ir
نائب رئیس هیات مدیره ابوالفضل صالح آبادی شرکت آراسته معدن salehabadi@zoberoy.ir
عصو هیئت مدیره و مدیر عامل     شرکت بازرگانی و تجاری مواد معدنی میناب عبدالله پیمان تیموری نیا teymourinia@zoberoy.ir
عضو هیئت مدیره گروه صنعتی و معدنی امیر محمدرضا یحیی آبادی yahyaabadi@zoberoy.ir
. عضو هیئت مدیره                  باما               سید رامین نیکو niko@zoberoy.ir