آزمایشگاه ICP جهت تحقیق و توسعه در آذرماه 97 راه اندازی شد ، این واحد شامل دستگاههای ICP-MS و ICP-OES ، میکرویو ، آزمایشگاه Fire Assay و دستگاه جذب اتمی بوده که قابلیت اندازه گیری طلا با حد تشخیص 15ppm و 45 عنصر دیگر را دارا است دستگاههای موجود در این آزمایشگاه  از بروز ترین تجهیزات روز دنیا است .