واحد تولید شامل دو بخش خردایش و کوره های ولز میباشد . ماده معئنی با عیار کم و غیر قابل لیچ ابتدا در واحد خردایش دانه بندی شده و سپس بوسیله کوره های ولز کنسانتره روی با عیار حدود 50 درصد تولید میگردد .