چارت سازمانی

 • -
  هیات مدیره
  • نصرالله کیانی راد
   عضو هیات مدیره
  • علی احمدی نیری
   رئیس هیات مدیره
  • محمد رضا یحیی آبادی
   نایب رئیس هیات مدیره
  -
  • مدیرعامل
   • مدیرعامل
    عبدالله تیموری نیا
   -
   • -
    مدیران
    • مدیر بازرگانی
     حمید الیاسی
    • مدیرآزمایشگاه
     نوید سلیمانی
    • مدیر مالی
     مهدی لولاسی
    • مدیر تولید
     مجید بکرانی