مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره
  سمت نماینده     اعضا هیئت مدیره پست الکترونیکی
رئیس هیات مدیره شرکت باما علی احمدی نیری ali.ahmadi@zoberoy.ir
نائب رئیس هیات مدیره نصرالله کیانی راد شرکت آراسته معدن kiani@zoberoy.ir
عصو هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان حسن اسلامی قانع eslami@zoberoy.ir
عضو هیئت مدیره گروه صنعتی و معدنی امیر محمدرضا یحیی آبادی yahyaabadi@zoberoy.ir
. عضو هیئت مدیره و مدیر عامل         شرکت بازرگانی و تجاری مواد معدنی میناب                              عبدالله پیمان تیموری نیا teymoorinia@zoberoy.ir